Bilim ve Din Sitesi


 • 05.14.2013
  Kitabımın gördüğü ilgi üzerine Cumhuriyet gazetesinin benimle yapmış olduğu yeni röportaj : Ateistlere Ayrımcılık Artıyor

  06.14.2012
  Kitabım Ateizmi Anlamak çıktı. Kitabı edinme seçenekleri için: Ateizmi Anlamak

  06.19.2012

  “İnanç Özgürlüğü Girişimi” / “Freedom of Religion or Belief Initiative” tarafından benimle yapılan röportaj bugün yayınlandı: Türkçe:İÖG İngilizce:FoRB

  01.12.2010

  Radikal gazetesinden Berrin Karakaş, bizimle Türkiye’de Ateizm üzerine yaptıkları röportajın küçük bir bölümünü şu yazıda yayınlamış: Türk Ateistler Rahatsız

  Röportajın tamamını şurada okuyabilirsiniz: Radikal röportajı

 • Düşündürücü Sözler

  Gönderen 10/01/2018 12:02

  “Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıt gerektirir.”

  Carl Sagan

  “Aptal bir şeyi 50 milyon kişi de söylese, o hala aptal bir şeydir.”

  Anatole France

  “Bazı insanlar vardır, eğer bir şeyi zaten bilmiyorlarsa, onlara anlatamazsınız.”

  Louis Armstrong

  “Gözler sadece zihnin algılamaya hazır olduğu şeyleri görür.”

  Henry Bergson

  “Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız, aptal kalmaya devam edersiniz.”

  Alvan R. Feinstein

  “Günümüzde, dünyadaki temel sorun, aptalların kendilerinden son derece emin, akıllıların ise devamlı şüphe içinde olmalarıdır.”

  Bertrand Russell

  “İnsan kolay inanan bir canlıdır. Bir şeylere inanmak zorundadır. İnanmak için iyi bir sebep bulamadığında, elindeki kötü sebeplerle yetinir.”

  Bertrand Russell

  “İnsanlar dünyanın düz olduğuna inandıkları zamanlarda haksızdılar. Dünyanın küre şeklinde olduğunu düşündüklerinde de haksızdılar. Fakat eğer dünyanın küre şeklinde olduğuna inanmanın, düz olduğuna inanmak kadar yanlış olduğunu düşünüyorsanız, sizin bakış açınız, bu ikisinin toplamından daha yanlıştır.”

  Isaac Asimov

  “Bilimde, bilim adamlarının sıkça ‘Biliyor musunuz, bu iyi bir argüman; benim fikrim sanırım yanlış’ dediğini duyarsınız. Ve sonra fikirlerini değiştirirler ve onlardan artık eski bakış açısını bir daha duymazsınız. Bunu gerçekten yaparlar. Olması gerektiği kadar sık yapmazlar, çünkü bilim adamları da insandır ve değişiklik çoğu kez zordur. Fakat bilimde her gün olur bu tür bir şey. Politika’da veya Din’de ise böyle bir şeyin en son ne zaman olduğunu hatırlamıyorum bile.”

  Carl Sagan

  “Kesin bilgi ancak çok az bildiğimiz zaman mümkündür. Bilgi miktarımız arttığında şüphemiz de artar.”

  Goethe

  “Tüm gerçekler üç aşamadan geçer. Önce alaya alınırlar; sonra kendilerine şiddetle karşı çıkılır; ve son olarak ise doğruluklarının çok açık olduğu ilan edilir.”

  Arthur Schopenhauer

  “Eğer bir insan kesin bilgiden yola çıkarsa, şüphelere ulaşır. Şüpheden başlamayı becerebildiğinde ise, kesin bilgiye ulaşır.”

  Sir Francis Bacon

  “İnançlı bir insanın şüpheci bir insandan daha mutlu olması, sarhoş bir insanın ayık birinden daha mutlu olmasından farklı değildir.”

  George Bernard Shaw

  “Şüphe ve belirsizlik içinde, bilgiden yoksun olarak yaşayabilirim. Bence bu şekilde yaşamak, yanlış olabilecek cevaplarla yaşamaktan daha ilginçtir.”

  Richard Feynman

  “Toplum için tehlikeli olan, inançsızlık değil, inançtır.”

  George Bernard Shaw

  “Aşırı şüphe, aşırı kolay inanmadan daha iyidir.”

  Robert G. Ingersoll

  Beynim, ruhuma bir ağaç yada bir ev duyumsadığını telkin ettiğinde, yerini, boyutlarını ve başka özelliklerini bildiğim bir ağacın yada bir evin gerçekten benim dışımda var olduğunu hiç duraksamadan söylerim. Aynı şekilde hiçbir insan yada hayvan bu gerçekliği sorgulamaz. Örneğin bu kuşku bir köylünün aklına düşer ve karşısında duran kahyasının var olmadığını söylerse, çok geçerli nedenlerle adama ‘deli’ derler; oysa bir felsefeci böyle duygular geliştirdiğinde, sıradan insanlarınkini kat kat geride bırakan bilgisine ve engin kavrayışına hayran olmamızı bekler.”

  (Euler’in Bir Alman Prensesine Mektupları, Mektup 97, 1761)

  “Bilim dünyası dışındakilerin, bilim hakkında en fazla canlarını sıkan şey, büyük ihtimalle doğaötesi iddiaların bilim adamları tarafından dogmatik bir şekilde reddidir. Fakat bilimin reddettiği, o iddialar değil, o iddiaları desteklemek üzere ileri sürülmüş kanıtlardır. Bilimsel kanıt, tanımı gereği, herkesin hemfikir olacağı kadar güçlü olmalıdır. Bilim adamları, sihirbazlar gibi, gösterinin en önemli yerinde ellerini örtemezler. Bunu yaparlarsa seyirciler yuhalar ve domates atar… Bilim, bilim adamının bir fikre nasıl ulaştığını umursamaz. Fakat fikrini desteklemek için kullandığı delili umursar. Delil, iddiaya inanmayanları dahi ikna edecek güçte olmalıdır. Sadece inananları değil.”

  Alan Cromer

  “Bana öyle geliyor ki, uçan daire gözlemlerinin, dünyasal zekanın irrasyonel karakteristiklerinden kaynaklanıyor olması, dünya dışı zekanın rasyonel karakterlerinden kaynaklanıyor olmasından çok daha olasıdır.”

  Richard Feynman

  “Kötü bir argümanı cevaplamanın en iyi yolu, devam ettirmektir.”

  Sydney Smith

  “Pek çok insan, düşünmektense ölmeyi tercih eder. Aslında, ölürler de.”

  Bertrand Russell

  “Pek çok kişi, kafalarındaki önyargıları başka bir şekilde düzenlerken düşündüklerini zannetmektedir.”

  William James

  “Eğer insanları, düşündüklerine inandırırsanız, sizi severler. Gerçekten düşündürürseniz ise, sizden nefret ederler.”

  Don Marquis

  “Zihin, kaldırabileceğinden daha fazla bilgiyle karşı karşıya kalırsa, anlamlı (ve genellikle onaylayıcı) fikirler arar. Sonuç olarak, beklentilerimizle uyuşmayan delilleri minimize ederek, baskın dünya görüşünün kendi kendini onaylamasını sağlamaya çalışırız.”

  Frank J. Sulloway

  “Yanlış bir argümanın ilacı, daha iyi bir argümandır. Fikirlerin bastırılması değil.”

  Carl Sagan

  “Hayat, rastlantısal olarak değişen kopyalayıcıların, rastlantısal olmayan hayatta kalışlarının ürünüdür. Şurası çok açıktır ki, eğer Darwinizm, zannedildiği gibi sadece şansa dayalı bir teori olsaydı, işe yaramazdı.”

  Richard Dawkins

  “Yaratılışçılık yanlıştır. Tümüyle, açıkça ve kesinlikle yanlıştır. Daha da gidebilirim. Yanlışlığın dereceleri vardır. Yaratılışçılar ölçeğin en dibindedir. Kendi pozisyonlarının doğruluğunu iddia edebilmek için, bilinen tüm entrikaları kullanırlar. Hatta pek çok kez, açıkça, dürüstlükten uzaklaşırlar. Bilimsel yaratılışçılık sadece yanlış değildir, aptalca bir şekilde imkansızdır. İnsan düşüncesinin grotesk bir parodisi ve insan zekasının açık bir yanlış kullanımıdır. Kısacası, inançlı biri için, yaratılışçılık teorisi Tanrı’ya hakarettir.”

  Michael Ruse

  “Tanrılar kötülükleri yeryüzünden kaldırabilir mi veya kaldıracak mı veya istese de kaldırabilir mi; yoksa bunu yapamaz mı, yoksa yapmayacak mı, veya nihayette Tanrılar hem yapabilir ve hem de yapmak istiyorlar mı?.. Eğer Tanrılar yeryüzünden kötülükleri kaldırmak istiyorlar da kaldıramıyorlarsa o zaman onlar her şeye gücü yeten değillerdir. Eğer yapabilirler de, yapmak istemiyorlarsa o zaman onlar iyiliksever değillerdir. Eğer onların kötülüğü kaldırmaya ne güçleri ne de istekleri varsa o zaman onlar ne her şeye gücü yeten, ne de iyilikseverlerdir. Ve son olarak eğer Tanrı’lar kötülüğü kaldırma gücüne sahipseler ve kaldırmayı istiyorlarsa o zaman kötülük nasıl ortaya çıkmıştır?”

  Epiküros

  “Epiküros’ un sorduğu sorular hala cevaplanmamıştır: Tanrılık kötülüğü ortadan kaldırmayı istiyor mu, yoksa buna gücü mü yok? Gücü var da niyeti mi yok? O zaman kötü niyetli (bedhah) mıdır? Tanrı kötülüğü kaldırmak için hem güce sahiptir ve hem de istekli midir.? O zaman kötülük niye vardır?”

  David Hume

  “Tanrı dünyamızdan kötülükleri ya atmak istiyor da atamıyor, ya atabilir ama atmak istemiyor, ya ne atabiliyor ve atmak istiyor.”

  Papaz Lactantius

  “Sonsuz bir varlık kendisini sınırlayacak mekanda ve zamanda bulunamaz. Öyleyse hiç bir yerde değildir, hiç bir yerde olmayan şey de yok demektir.,”

  Gorgias

  “Tüm dinler beni hasta ediyor. Din insanları ayırdı. Geniş bir şapka giyip elinde duman tüten bir keseyle ortalıkta dolaşan papayla yüzünü beyaza boyayıp bir kayaya dua eden bir Afrikalı arasında bir fark olduğunu sanmıyorum.”

  Howard Stern

  “Daha dün iman esasları olarak kabul ettiğimiz bir çok şeyi bugün fabl diye anlatıyoruz.”

  Michel E. de Montaigne

  “Beni kontrol edecek olan o kimdir? Neden Ben sınırsız özgürlükle davranıp, konuşup, yazıp, düşünemiyorum? Evren için ben neyim, ya da, evren, o benim için ne? Yanlışın ve doğrunun, düşüncenin ve adetlerin zincirlerini kim yarattı? Ve ben onları taşımak zorunda mıyım ?”

  Robert D. Richardson

  “Din kemoterapi gibidir, bir sorunu çözebilir, ama arkasından bir milyon tane daha yaratabilir.”

  John Bledsoe

  “Günah sadece diğer insanların canını gereksiz yere yakmakta yatar. Diğer bütün günahlar uydurulmuş saçmalıklardır.”

  Robert A. Heinlein

  “Tanrı olmadığını ispatlayabileceğimi iddia etmiyorum. Aynı şekilde Şeytan’ın uydurma olduğunu da ispatlayamam. Hıristiyan tanrısı var olabilir, Olimpus’un tanrıları da varolabilir, ya da eski Mısır’ın, ya da Babil’in. Ama bu varsayımlardan hiçbiri diğerinden daha olası değildir. Bunlar, olası bilgilerimizin bile dışında duruyorlar, herhangi birisini ciddiye almak için hiç bir sebep yoktur.”

  Bertrand Russell

  Derleyen: Aydın Türk

  ***

  Din, sıradan insanları sessiz tutmak için mükemmel bir alet.
  Napolyon

  Dünyada iki çeşit insan var: Aklı olan ve dini olmayanlar, dini olan ve aklı olmayanlar.
  Abu’l-AlaAl-Ma’arri

  İnsan en acımasız hayvandır. Trajedilerde, boğa güreşlerinde ve haça germelerde şu güne kadar kendisini en iyi hisseden oydu ve kendisi için cehennemi icat ettiğinde, sıkı durun, bu aslında en iyi cennetiydi.
  Friedrich Nietzsche

  Ne zaman dindar bir insanla konuşsam, ellerimi yıkayasım geliyor.
  Friedrich Nietzsche

  İnsanlar gökte bir diktatöre taparken dünyada çok az özgürlük olabilir.
  Robert Ingersoll

  İman, gerçeği bilmek istememektir.
  Friedrich Nietzsche

  Düşünen her insan ateisttir.
  Ernest Hewingway

  İnsanı yaratmak mı Tanrının büyük hatası; tanrıyı yaratmak mı insanın büyük hatası? –
  Friedrich Nietzsche

  Her dakika övülmek isteyen bir Tanrıya inanamam. –
  Friedrich Nietzsche

  Tanrınız öldü ve sadece cahiller ağladı. Ve eğer cehenneme inanıyorsanız, o zaman orada görüşürüz!
  Friedrich Nietzsche

  İman, şüphesiz, şu güne kadar dağları yerinden oynatamadı. Ama hiç dağ olmayan yere dağlar koyabilir.
  Friedrich Nietzsche

  Tanrı var olamaz çünkü var olsaydı onun ben olmadığıma inanamazdım.
  Friedrich Nietzsche

  Ruhunda sukunete kavuşmak ve mutlu olmak isteyen insanlar inanmalı ve iman etmelidirler. Ama hakikatın peşindeki insanlar iç huzurundan feragat etmeli ve yaşamlarını bu sorgulamaya adamak; kendisi ve hayatla yüzyüze gelmekten korkmamak zorundadır.
  Friedrich Nietzsche

  İman dolu bir insan, basitçe net ve gerçekçi düşünme yeteneğine kaybetmiş (veya hiç sahip olmamış) kişidir. Sadece aptal değildir; aslında hastadır. Daha da kötüsü tedavi edilemez.
  Henry Mencken

  Din insanın ciddiyetine ve saygınlığına bir hakarettir. Onunla veya onsuz, iyi insanlar iyi işler, kötü insanlar kötü işler yapabilirler. Ama iyi insanlara kötü işler yaptırmak dinin işidir.
  Steven Weinberg

  Bilim bize öğretebilir, ve sanırım kendi kalplerimiz de bize artık etrafta hayali destekler aramamamızı, göklerde müttefikler yaratmamamızı ama bunun yerine bu dünyayı, kilisenin yüzlerce yıldır yaptığı yer yerine, yaşamak için uygun bir yer haline getirmek amacıyla kendi çabalarımızı kullanmamız gerektiğini artık öğretebilir.
  Bertrand Russell

  Bütün dinlerin virüslerin salgınına çok benzer bir akıl hastalığı olduğunu düşünüyorum. Din mükemmel bir kültürel yapı. Ama bu onu gerçek yapmıyor ve beni gerçek ilgilendiriyor. Çiçek virüsü mükemmel bir virüs. İşini çok güzel yapıyor. Ama bu onun iyi olduğu, ve yok olmasını istemediğim anlamına gelmiyor.
  Richard Dawkins

  AIDS, deli dana, ve bunun gibi bir çok hastalık hakkında kıyamet habercisi yorumları yapmak modaya çok uygun. Ama diyebiliriz ki iman, çiçek virüsüyle kıyaslanabilecek kadar, dünyanın en büyük şeytanlarından biri ama yok edilmesi daha zor.
  Richard Dawkins

  Din hiçbir işe yaramaz; gece yarısı karanlık bir mahzende orada olmayan siyah kediyi aramaktır.
  Robert Heinlein

  Din bir saçmalık.
  Thomas Edison

  Din, insanın alt üst olmuş kendi hayal gücüyle yarattığı var olmayan yaratıkların korkusuyla, insanın yargılama yeteneğini yok ederek, bütün akli yeteneklerini kaybettirdi ve insanı en sefil, acınası köle haline getirdi.
  Robert Owen

  Bilim adamlarının kesinliği yok ama delilleri var. Yaratılışçıların delilleri yok ama kesinliği var.
  Ashley Montagu

  Tarihte hiçbir din, hiçbir dönemde rasyonel bir temele sahip olmadı. Din, yardım olmadan billinmeyenle başa çıkamayacak kadar zayıf insanların koltuk değneğidir.
  Robert Heinlein

  Yaratılışçılar, bir teoriyi, bütün gece sarhoş olduktan sonra hayal ettiğin bir şeymiş zannediyorlar.
  Isaac Asimov

  Mantığı, analitik felsefeyi, matematiği ve bilimi sizi yoldan çıkarmak için Şeytan icat etti. Fazla rasyonel olmadan tövbe edin!
  Anonim

  Tanrı dinozor fosillerini (ve evrim için var olan tüm genetik ve antropolojik delilleri) sizi kandırıp, onun var olmadığına inandırmak ve böylece sizi sonsuz cehennemle cezalandırmak için yarattı. ÇOK GEÇ OLMADAN TÖVBE EDİN!
  Anonim

  Hayvanların dinin ve büyünün böyle absürd ve genellikle korkunç aptallıklarını yaptıklarını asla göremezsiniz. Sadece insan böyle mantıksızca davranır. Bu onun zeki, ama yeterince zeki olmaması yüzünden ödemesi gereken bedeldir.
  Aldous Huxley

  Eğer Tanrı gerçekten yoksa, onu yaratmamız gerekir.
  Voltaire

  Eğer Tanrı gerçekten varsa, onu yok etmemiz gerekir.
  Mikhail Bakhunin

  Dindar insanlar, tanrılarının sevgisi veya dinlerinin emirlerinin güzelliği hakkında ne söylerse söylesin, eğer davranışları başkalarına karşı yıkıcıysa ve şiddet doluysa, eğer başkalarına acı çektiriyorsa, biliniz ki o din yozlaşmıştır ve reform ciddi bir şekilde gereklidir.
  Charles Kimball

  Din şu an kadınların ilerlemesi önündeki ilk engel. Din insanları geriye götürüyor, bilime ve gelişmeye karşı çıkıyor. Din insanları doğa üstü güçlerin korkusuyla yutuyor. İnsanların mutluluğuna engel oluyor ve tercihlerini yaşamalarına asla izin vermiyor.
  Teslime Nesrin

  Sizi saçmalıklara inandırabilenler, size katliam yaptırabilirler.
  Voltaire

  Din . . . temel olarak korkuya dayanır … bilinmeye karşı duyulan korku, yenilgi korkusu, ölüm korkusu. Korku her acımasızlığın anasıdır ve o yüzden acımasızlık ve dinin el ele gitmesine şaşılmamalı. Benim din hakkındaki görüşüm Lucretius’la aynı. Onu korkudan doğan bir hastalık ve insan ırkına büyük bir mutsuzluk kaynağı olarak görüyorum.
  Bertrand Russell

  Tedavi edilemez derecede dindar, birçok insanın ruhi durumu.
  Thomas Edison

  Din gerçek sefaletin ifadesi, gerçek sefalete karşı protesto, ezilen yaratıkların iç geçirmesi, kalpsiz bir dünyanın duygusu, ruhsuz koşulların ruhu… İnsanların afyonudur.
  Karl Marx

  Din ve milliyetçilik, bunların yanında gelenekler ve ne kadar saçma olursa olsun herhangi bir inanç, sadece bireyi diğer insanlara bağlar ve bütün insanların en çok korktuğu şeyden kaçıştır: yalnızlıktan.
  Erich Fromm

  Evrenin sırlarının kabul edilebilir bir açıklamasının olmaması, bir tane yaratmamızı gerektirmez.
  J. Benbasset

  Din o kadar absürd ki embesilliğe yakın.
  Henry Mencken

  Kuzey Afrika’daki zenci bir kadının resmiydi. Korkunç bir kuraklık yaşıyorlardı. Ve ölü bebeğini kucağında tutup olabilecek en üzgün ifadeyle gökyüzüne bakıyordu. Resme baktım ve düşündüm: “Bu kadının tek ihtiyacı olan şey yağmurken merhametli ya da sevgi dolu bir tanrıya inanabilmek mümkün mü?”
  Charles Templeton

  Cevapları diz çökerek, ve gözleri kapalı arayanlardan daha cahil ve işe yaramaz insanlar yoktur.
  Anonim

  Din, sıradan insanlar tarafından doğru, zeki insanlar tarafından sahte, liderler tarafından kullanışlı kabul edilir.
  Seneca

  İnanmak, düşünmekten kolay. Bu yüzden, düşünenden çok inanan var.
  Bruce Calvert

  Eğer Kuran, Allah’ın varlığını ispatlıyorsa; çizgi romanlar da Supermen’in varlığını ispatlıyor.
  Anonim

  Putların, Kabenin istediği: Kölelik; Çanların, ezanın dilediği: Kölelik; Mihraptı, kiliseydi, tespihti, salipti, Nedir hepsinin özlediği? Kölelik.
  Ömer Hayyam

  Burada tanrı filan göremiyorum.
  Yuri Gagarin (Uzaya ilk çıkan insan; yörüngedeyken üsse söylemişti)

  Eğer Tanrı konuştuysa, niye herkes ikna olmadı?
  Percy Bysshe Shelley

  Bilginin kısa yolu olduğu iddia edilen iman, sadece aklı yok etmenin kısa yoludur.
  Ayn Rand

  Bana öyle görünüyor ki herkesin bilinen tüm dinlerden ayrılma görevlerini yerine getirmenin zamanı geldi.
  John Stuart Mill

  Kişi incelerse imanın her savunuluşunda mantığa bir saldırı bulur. İmanı kucaklamak, aklı terk etmektir.
  George Smith

  Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fenin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır. Bin, iki bin, binlerce yıl önceki ilim ve fen lisanının koyduğu kuralları, şu kadar bin yıl sonra bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir.
  Mustafa Kemal Atatürk

  Batı dünyasında ve bu ülkedeki en korkutucu şey, bilimsel olarak yanlış şeylere inanan insanların sayısı. Eğer biri gelip bana dünyanın 10.000 yaşından genç olduğunu söylerse, bence bir psikiyatriste gözükmeli.
  Francis Crick

  Bir insanın ahlaki davranışları anlayışa, eğitime ve sosyal bağlara dayanmalıdır; hiçbir dini temel gerekmez. İnsan, eğer ölümden sonra ceza korkusuyla ve ödül umuduyla kontrol altına alınmak zorundaysa, şüphesiz kötü bir yoldadır.
  Albert Einstein

  Din: Umut ve korkunun çocuğu; cahil olana bilinemeyenin doğasının açıklaması.
  Ambrose Bierce

  Evet Karabekir, Arapoğlu’nun saçmalıklarını Türk oğullarına öğretmek için Kuran’ı Türkçe’ye tercüme ettireceğim ve böylece de okutturacağım, ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler.
  Mustafa Kemal Atatürk

  Hatalı insanları yaratıp, sonra onları kendi hataları yüzünden suçlayan her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten bir Tanrı hikayesinin mantığını sorgulamamız gerekir.
  Gene Roddenberry

  Korku beyni felce uğratır. İlerleme cesaretten doğar. Korku inanır, cesaret şüphe eder. Korku yere düşer ve dua eder. Cesaret ayakta durur ve düşünür. Korku kaçar, cesaret ilerler. Korku barbarlıktır, cesaret uygarlık. Korku tanrılara, şeytanlara, ruhlara inanır. Korku dindir. Cesaret bilim.
  Robert Ingersoll

  Çağlardan beri, bir tarafta aklın ve düşüncenin izinde birkaç cesur insan ve diğer tarafta cahil büyük bir dindar kitle arasında ölümcül bir çatışma devam ediyor. Bu, bilim ve imanın savaşı. Çok az insan mantığa, onura, adalete, özgürlüğe, bilinene ve bu dünyadaki mutluluğa; bir çoğu önyargıya, korkuya, mucizelere, köleliğe, bilinmeyene ve ölümden sonraki sefalete güvendi. Çok az kişi “Düşün”, bir çok kişi “Diz çök ve iman et!” dedi. İlk şüphe ilerlemenin beşiği oldu, ve bu ilk şüpheden, insan ilerlemeye başladı.
  Robert Ingersoll

  Eğer kötülükler yok edilecekse, biz yok etmeliyiz. Eğer köleler serbest bırakılacaksa, bize serbest bırakmalıyız. Eğer yeni gerçekler keşfedilecekse, biz keşfetmeliyiz. Eğer elbisesizler giydirilecekse; açlar doyurulacaksa, adalet yerini bulacaksa; işçilik ödüllendirilecekse; batıl akıldan kovulacaksa; korunmasızlar korunacaksa ve sonunda doğruluk zafer kazanacaksa bunların hepsi insanların eseri olmalı. Geleceğin büyük zaferleri insanlık tarafından kazanılmalı ve sadece insanlık tarafından kazanılmalı.
  Robert Ingersoll

  Dinsizler, tarihin her çağında insan hakları için savaştı, ve her zaman özgürlüğün ve adaletin korkusuz avukatı oldular.
  Robert Ingersoll

  Çağlar boyunca, güçlü zayıfı ezdi; kurnaz ve kalpsiz, aptal ve masum olanları tuzağa düşürdü ve köleleştirdi, ve insanlık tarihinde, hiçbir yerde, hiçbir Tanrı ezilenlerin yardımına koşmadı.
  Robert Ingersoll

  Dini inançlar insanlık tarihi boyuncu güçlü bir negatif güç oldu. Çok acı çektirip sorun çıkardılar ve ilerlemek, gelişmek, özgürleşmek isteyen insanların yoluna çıktılar.
  A C Grayling

  Zaman süratle ilerliyor. Milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümlerin geldiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişmesini inkar etmek olur.
  Mustafa Kemal Atatürk

  Din adamları ne yapar? Ortalıktaki beyinsizleri hayali bir cehennemden kurtarabileceğine inandırarak hayatını kazanır. Bu romatizma için yılan-yağı satan bir satıcının yaptığı işten neredeyse farksız bir iş.
  Henry Mencken

  Din bir yığın çöpten daha fazla saygıyı hak etmiyor.
  Henry Mencken

  Eğer dünya en parlak dahilerinin, bunlar içinde halkın bilgelik ve erdemlik kanısında bile en seçkin olanların din konusunda tamamen şüpheci olduğunu bilseydi şaşkınlıktan dona kalırdı.
  John Stuart Mill

  Bir takım şeyhlerin, dedelerin, seyyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen ve falcılara, büyücülere, üfürükçülere, muskacılara talih ve hayatlarını emanet eden insanlardan mürekkep bir kütleye, medeni bir bir millet nazariyle bakılabilir mi?
  Mustafa Kemal Atatürk

  Doğal dünyada her yıl çekilen acı düşünülebilir makul sınırların ötesinde. Benim bu cümleyi kurduğum dakika içinde, binlerce hayvan canlı canlı yeniyor, başka bir sürü hayvan hayatları için kaçıyor, korkuyla bağırıyorlar, diğerleri acımasız parazitler tarafından yavaşça tüketiliyor, her türden binlercesi açlıktan, susuzluktan ve hastalıktan ölüyor. Ve öyle olmalı. Eğer bolluk dönemi olursa, bu gerçek, açlık ve sefalet tekrar gelene kadar nüfusta otomatik olarak bir artışa yol açacaktır. Elektronlarla, bencil genlerle, kör fiziksel güçlerle ve genetik kopyalamayla dolu bir evrende bazı insanlar acı çekecek, bazıları daha şanslı olacak ve bunda asla bir ritim, bir mantık veya bir adalet bulamazsınız. Gözlemlediğimiz evren, eğer bir dizayn, bir amaç, bir kötülük, bir iyilik yoksa ama sadece acımasız bir aldırmazlık varsa bekleyebileceğimiz özelliklere sahip.
  Richard Dawkins

  Bu benim inancım: Mutluluk tek iyilik; akıl tek meşale; adalet tek ibadet, insanlık tek din, ve sevgi tek rahip.
  Robert Ingersoll

  Çalışan iki el, dua eden binlerce elden daha çok iş yapar.
  Anonim

  Dünyadaki bütün dinler içinde, esrarengiz bir rastlantıyı görüyoruz: ezici bir çoğunluk sadece ailesinin ait olduğu dini seçiyor. En iyi delile, en iyi mucizelere, en iyi ahlaki yapıya, en iyi ibadethaneye, en iyi müziğe sahip olanı değil: iş tezgahdaki dinlerden bir tanesini seçmeye gelince, dinlerin potansiyel erdemleri, aile etkisinin yanında hiçbir şey ifade etmiyor. Bu açık bir gerçek ve kimse de inkar edemez. Ama bunun nedensiz doğasını çok iyi bilen biri, bir şekilde dinine sıkıca bağlanıyor, hem de öyle bir fanatiklikle ki, başka bir dine inananı öldürmeye hazır olarak.
  Richard Dawkins

  Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.
  Mustafa Kemal Atatürk

  Dünyaca malum olmuştur ki, bizim devlet idaresindeki ana programımız, Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır. Fakat, bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk Milleti ve bir de milletler tarihinin binbir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir.
  Mustafa Kemal Atatürk

  Bilimde sıklıkla bir bilim adamı “Evet, bu gerçekten güzel bir argüman, ben hatalıyım” deyip sonra kendi fikrini değiştirir ve eski fikrini ondan bir daha asla duyamazsınız. Bilim adamları bunu gerçekten yapar. Olması gerektiği kadar sık olmaz, çünkü bilim adamları da insan ve değişim bazen acı çektiricidir. Ama her gün olur. Bunun gibi bir şeyin siyasette veya dinde en son ne zaman gerçekleştiğini hatırlamıyorum.
  Carl Sagan

  Kutsal fikri basitçe herhangi bir kültürdeki en muhafazakar fikirlerden biridir, çünkü diğer fikirleri, şüpheyi, ilerlemeyi, değişimi, suç haline getirir.
  Salman Rüşdü

  Komşumun, 20 tanrı var demesi veya hiç tanrı yok demesi bana hiçbir zarar vermez. Ne cebimden para çalar, ne de bacağımı kırar.
  Thomas Jefferson

  Dünyada şu an Adem ve Havva hikayesine inanan zeki bir erkek veya kadın kaldı mı? Eğer ona inanan birini bulursanız kafasına bir tane vurun ve bir yankı duyacaksınız. Kiralık boş bir oda var.
  Robert Ingersoll

  Büyük Angelo’nun, bir kiliseyi dekore ederken, terlik giymiş birkaç melek çizdiği söylenir. Bir kardinal, resme bakıp sanatçıya sormuş: “Kim şu güne kadar terlikli melek görmüş?” Angelo, başka bir soruyla cevap vermiş: “Kim şu güne kadar çıplak ayaklı melek görmüş?”
  Robert Ingersoll

  Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.
  Mustafa Kemal Atatürk

  Muayeneye gelen tesettürlü kızlarımız ve kadınlarımız soyununca, dayanılmaz bir ter kokusu yayılır. Memelerinin altı kırmızı ve kokulu bir sıvı ile kaplıdır. Din uğruna eliniz ıslanır, mideniz bulanır. Türbanları yumurta gibi sert olsun ve dik dursun diye, eski röntgen filmlerini kesip, iki kat eşarbın altına koyuyor bazıları. Başlarını açtıklarında, baş derileri, havasızlıktan suları akan, cılk yaradır. Ve bizden, yani hekimlerden, tam da bu yaralar için tedavi isterler. Dünyada bu kadar iğrenç bir manzara ile karşılaşmamışsınızdır Mine Hanım. D vitamini eksikliğinden geçtim, fındık kadar beyni olan erkek zihniyetinin marifeti bu işte! Yeryüzünde kadınlarına bunu reva görürken, öbür dünyada açık saçık hurilerin hayali ile yaşamak yetiyor o zihniyete!..
  Bir Kadın Doktor

  Yarattıklarını cezalandıran ve ödüllendiren ya da bizim yaşayacağımız bir irade türüne sahip bir tanrı düşünemiyorum. Bedensel ölümden sonra kişinin yaşamını sürdürdüğüne ne inanırım, ne de inanacağım…
  Albert Einstein

  İnsan, inanma istekliliğiyle orantılı olarak değil, şüphe etme hazırlılığıyla orantılı olarak uygarlaştı.
  Henry Mencken

  Tanrının sevgisinden en çok bahsedenler, tarih boyunca insan özgürlüğüne ve mutluluğuna en derin nefreti gösterdi.
  E. Haldeman-Julius

  İyi sıfatını, yarattıklarına uyguladığım zaman benim aradığım niteliklere sahip olmayan hiçbir varlığa “iyi” demem. Ve eğer böyle bir varlık ona bunu demediğim için beni cehenneme yollayacaksa; giderim.
  John Stuart Mill

  Amerika’da devlet okullarında hiçbir dinin öğretilmesi gerektiğine inanmıyorum.
  Thomas Edison

  Aptallar! Siz tanrıyı bilinçli bir varlık sanıyorsunuz. Tanrı bir gücü ifade etmek için kullanılır. Bu güç hiçbir şeyi yaratmadı, sadece işlerin yolunda gitmesine yardımcı oluyor. Dualara cevap vermiyor, ama size bir problemi çözmeniz için yol gösterebilir. Sizi etkileme gücü var, ama sizin adınıza karar veremez.
  Diogenes

  Ahlak, size ne söylenirse söylensin doğru olanı; din, doğru ne olursa olsun, size söyleneni yapmaktır.
  Anonim

  İnsanın laneti, ve neredeyse yaşadığı tüm trajedilerin sebebi, onun muazzam, inanılmaza inanabilme kapasitesidir.
  John Stuart Mill

  Bir zamanlar dünyayı din yönetiyordu. Şimdi o zamanlara “Karanlık Çağlar” deniyor.
  Ruth Hurmence Green

  En kanlı, en vahşi savaşlar dini nefrete dayanarak yapıldı. Ki bunda benim için bir sorun yok. Ne zaman bir grup kutsal insan dışarı çıkıp birbirini öldürmek istese, ben mutlu bir adam olurum.
  George Carlin

  Ey Aptal insan! Daha bir solucan bile yapamayan ama Tanrıları düzinelerce yapan!
  Michel Montaigne

  İnanıyorum ki din, genel olarak konuşuyorum, insanoğluna bir lanet oldu. Ahlaki taraftaki makul ve abartılan hizmetleri, temiz ve dürüst düşünceye verdiği zararın çok gerisinde kaldı.
  Henry Mencken

  İnsanlık düşmanı üç din ortaya çıktı: Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Bunlar gök-tanrı dinleri. Tamamen ataerkiller (Tanrı her şeye gücü yeten baba) ve bu yüzden gök-tanrı ve onun dünyalı delegelerinin etkisinde kalan ülkelerde 2000 yıldır kadın düşmanlığı var. Gök-tanrı kıskanç tabi ki. Yeryüzündeki herkesden tam itaat bekliyor çünkü o tek bir kabile için değil bütün insanlar için orada. Ona karşı gelenler onun dinine inandırılmalı veya öldürülmeliler. Sonuçta, totalitaryanizm gök-tanrının amaçlarına hizmet edebilecek tek politik sistem. Herhangi bir liberal hareket onun ve dünyalı delegelerinin otoritesini tehlike altına sokuyor. Tek tanrı, tek kral, tek papa, fabrikada tek usta, evde tek baba-lider.
  Gore Vidal

  Dinlerin çoğunluğun korkusu ve azınlığın kurnazlığı üzerine kuruludur.
  Stendhal.

  Biz yalnızca çok sıradan bir yıldızın küçük bir gezegeninin üstündeki ileri bir maymun soyuyuz. Fakat biz Evren’i anlayabiliyoruz. Bu bizi özel kılıyor.
  Stephen Hawking

  Gençliği bozmanın en iyi yolu, onlara, kendileriyle aynı düşününlere, kendilerinden daha çok değer vermelerini söylemektir.
  Friedrich Nietzsche

  İnsan en acımasız hayvandır. Trajedilerde, boğa güreşlerinde ve haça germelerde şu güne kadar kendisini en iyi hisseden oydu ve kendisi için cehennemi icat ettiğinde, sıkı durun, bu aslında en iyi cennetiydi.
  Friedrich Nietzsche

  Din, aklımızın bebeklik döneminden kalma bir şeydir, biz mantık ve bilimi rehber olarak aldıkça yok olacaktır.
  Bertrand Russell

  Her kim için dünya nedensiz olarak görünüyorsa ve bu yüzden onun kendisi de nedensiz olarak var oluyorsa, İşte onun için Tanrı mevcuttur.
  Karl Marx

  Dünyayı yaratmış olan lütufkar bir Tanrı olsaydı ve evrendeki ahlaki bir düzen ve ölümden sonra yaşam olsaydı çok hoş olurdu; Ama şu çok çarpıcı bir gerçektir ki, tüm bunlar bizim öyle olmasını istememizle sınırlı.
  Sigmund Freud

  Zamanın akışı içinde insanlık, bilimin ellerinden gelen darbelerle iki kez, naif özsevgisinin incinmesinin acısını yaşamak zorunda kalmıştır: Birincisi, dünyanın merkez olmadığını, akıl almaz büyüklükte bir dünyalar sistemi içinde sadece bir nokta olduğunu anladığında…. İkincisi, biyolojik araştırmalar özel yaratılmışlık ayrıcalığını elinden alıp soykütüğünü hayvanlar alemine düşürdüğünde….Tahmin etmek zor değil, “insanlığı zaaflarından faydalanarak aldatan, sanal gerçekleriyle pohpohlatan olguyu…”
  Sigmund Freud

  Yukadıda bizi izleyen bir şey olduğuna inanıyorum. Ne yazık ki o şey hükümet.
  Woody Allen

  Ben bir ateistim, hepsi bu. Ben birbirimize karşı iyi olmaktan, başkalarına yardım etmekten başka bir şeye inanmıyorum.
  Katharine Hepburn

  Tinsel bir dünyadan başka bir şeyin bulunmadığı gerçeği elimizden umudumuzu alır, ama bize bir kesinlik bağışlar.
  Franz Kafka

  Dünyada bilinen tüm tanrısal inançları inceledim ve hepsi masallara ve mitalojilere dayanıyor.
  Thomas Jefferson

  Hangisi daha tehlikeli: Fanatizm mi yoksa ateizm mi? Fanatizm kesinlikle birkaç bin daha tehlikeli; ateizm asla kanlı bir tutku vermez insana, ancak fanatizm verir; ateizm suçun karşısındadır, fanatizm ise suçu işlemeye yönlendirir.
  Voltaire

  Din ve mantık kadar birbiriyle çelişen başka iki şey yoktur.
  Voltaire

  Her şey dinin yanında: Vahiy, kehanetler, hükümetin koruması, en yüksek değer ve tanınmışlık… Ve hepsinden öte, doktrinlerini çocukluğun körpe çağında zihne kazıma, dolayısıyla neredeyse doğuştan gelen fikirler gibi görülmelerini sağlama şeklindeki paha biçilmez ayrıcalık
  Arthur Schopenhauer

  Dinler ateşböcekleri gibidir: Parlayabilmek için karanlığa gereksinim duyarlar. Tüm dinlerin koşulu yaygın olan belirli bir derecede cehalettir. Ki sadece bu havada yaşayabilirler ancak.
  Arthur Schopenhauer

  Bir insanın ahlaki davranışları anlayışa, eğitime ve sosyal bağlara dayanmalıdır; hiçbir dini temel gerekmez.
  İnsan, eğer ölümden sonra ceza korkusuyla ve ödül umuduyla kontrol altına alınmak zorundaysa, şüphesiz kötü bir yoldadır.
  Albert Einstein

  Bedenden bağımsız bir ruh fikri anlamsız ve boştur.
  Albert Einstein

  Benim dini bağlılıklarım konusunda okuduklarınız, sistematik olarak tekrar edilen yalanlardan başka bir şey değil. Kişisel bir tanrıya inanmadığım gibi bunu saklamayı bırakın, açık ve net bir şekilde ifade ettim. Eğer içimde “dini” olarak tanımlanabilecek bir şeyler varsa o da bilimin aydınlıtabildiği kadarıyla Dünya’nın yapısına olan sonsuz hayranlığımdır.
  Albert Einstein

  Teolojinin tanımladığı gibi iyiliği ödüllendiren ve kötülüğü cezalandıran bir tanrıya inanmıyorum.
  Albert Einstein

  Kanıt gösterilmeden yapılmış bir iddiayı çürütmek için kanıta ihtiyaç yoktur.
  Christopher Hitchens

  İspat yükümlülüğünün bize yüklenmesine gıcık oluyorum. Aslında “bu fikir sizden çıktı. Niye inanıyorsunuz?” dememiz gerekiyor. Size “süper güçlerim” olduğunu söyleyebilirdim. Ama ben insanlara gidip “Uçamadığımı kanıtla” demiyorum. Deseydim bana “ne demek uçamadığımı kanıtla? Uçabildiğini sen kanıtla!”derlerdi
  Ricky Gervais

  Tanrı yoktur. O, insanların yanlızlığıdır.
  Jean Paul Sartre

  Aptal bir şeyi 50 milyon kişi de söylese, o hala aptal bir şeydir.
  Anatole France

  İnsan Tanrı’ya inanmayınca hiçbir şeye inanmadığını göstermez; herşeye inandığını gösterir.
  Umberto Eco

  Din zehirdir.
  Mao Zedong

  Irkımızın en uygar kesiminde din inancının kaybolması, çocukluktan olgunluğa doğru atılan bir adımdır.
  Charles Eliot Norton

  İnanmak, düşünmekten kolay. Bu yüzden, düşünenden çok inanan var.
  Bruce Calvert

  Bilginin kısa yolu olduğunu iddia edilen iman, sadece aklı yok etmenin kısa yoludur.
  Ayn Rand

  Eğer dünya; en parlak dahilerinin, bunlar içinde halkın bilgelik ve erdemlik kanısında bile en seçkin olanların, din konusunda tamamen şüpheci olduğunu bilseydi şaşkınlıktan dona kalırdı.
  John Stuart Mill

  Eğer bir ateist olmasaydım. Onları sizlerine göre değil hayatları boyunca yaptıkları işlere göre yargılardım. Bence Tanrı dürüst ve erdemli bir ateisti, hersözü Tanrı, Tanrı, Tanrı olan ve her yaptığı iş rezil, rezil, rezil olan bir televizyon vaizine tarcih ederdi.
  Isaac Asimov

  Ölüm zamanım yaklaşsa da cehenneme (veya daha da kötüsü) popüler anlatımıyla cennete gitmekten korkmuyorum. Ölümün bir “hiçlik” olmasını bekliyorum ve beni ölüm korkusundan kurtardığı için ateizme şükran duyuyorum.
  Isaac Asimov

  Gelişmiş toplumlar dindar oldukları için değil dine rağmen gelişmişlerdir.
  Mark Twain

  Benim inanmadığım bir dine inananları kafir saymanın rahatlığı beni de kendi dinimi sorgulamaya götürdü.
  Mark Twain

  İnsan tek dine inanan hayvandır. Cennete giden yolu kolaylaştırmak için dünyayı bir cehenneme çevirdi.
  Mark Twain

  Bence temelde ikimiz de dinsiziz. Sadece ben, senden bir tane fazla dini daha reddediyorum. Sen diğer tüm olasi dinlerin neden reddettiğini anladığın zaman, benim de neden senin dinini reddettiğimi anlarsın
  Stephen F. Roberts

  Öbür dünyalarla uğraşmak aramızdaki kötülükleri düzeltmez, bu dünyaya okaklamak bize yardımcı olabilir.
  Walt Whitman

  Bir şeye sadece duyduğunuz için inanmayın. Bir şeye sadece konuşulduğu veya bir sürü insan tarafından anlatıldığı için inanmayın. Bir şeye dini kitabınızda yazılı olduğu için inanmayın. Bir şeye öğretmenleriniz veya büyükleriniz söyledi diye inanmayın. Geleneklere veya törelere inanmayın. Çünkü onlar yüzlerce yıldır uyguanır. Fakat gözlemlerden ve analizlerden sonra bir şeyin akla uygun olduğunu, hem bireye hem topluma faydalı olduğunu bulursanız, o zaman onu kabul edin ve onu yaşayın.
  Buddha

  Dünya üzerinde binbir versiyonu olan ilahi oyun. Lakin release’leri arasında büyük farlılıklar vardır. Misal hindistan versiyonunda inek kesmek oyundan banlanmanıza neden olurken, arabistanda inek kesmek bonus hanenize puan ekler. Zaman içinde belli bir release’in tek versiyonu insanları kesmediği için expansion pack’ler çıkmıştır. Mesela hristianlık adı altında olanların katolik, protestan, ortodoks gibi pack’leri vardır. Bu oyunun amacı kişiyi oyunu release eden firmaya yararına oyunu sürekli oynamasını ve gerçek hayattan kopmasını sağlamaktır. Böylece firmalar insanları düzen içinde tuttuklarını sanarlar. Çok ekstrem istisnalar dışında her birinde tanrı denen bir admin bulunur. Moderatörler ise admin doğrultusunda ilerlediklerini söylerler. Lakin adminle birebir haberleşmek şu ana kadar mümkün olmamıştır. Ateist denen kimi oyun karşıtları ise bunu büyük bir bug olarak görürler.
  Anonim

  Eğer bir tanrı varsa; beni sadece kendisine, peygamberlerine, kitaplarına ve mucizelerine inanmadığım için öldükten sonra sonsuza kadar yakacak ise, Bu o tanrının ulu, üstün bir varlık olduğunun kanıtı değil, bir nevi ilkokul bebesi kıvamında sınıf başkanı kampleksleri ile bezenmiş sorunlu bir çocuk olduğunun kanıtıdır.
  Anonim

  Ben bir ateistim ve ölümden sonra yayama dair bir inancım yok. Bu hayatın harika olduğunu ve tüm sahip olduğumuzun bu olduğunu kabul ettiğimi söyleyebilirsiniz. 60 yaşına geldim ve bu yaş bu şeylerden vazgeçmek ve üzülmemem için geçirebileceğimiz güzel zamanlardan zevk alabilmek için iyi bir yaş.
  David Gilmour D.

  Tarih, tek gerçek ahlaki değerlerini bulduğuna kendisini ikna eden ve ona katılmayanları yok etmeyi veya değiştermeye kalkışan kararlı insanların yarattığı sefaletle dolu.
  Peter Lloyd

  Milli ahlakımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve katviye olunmalıdır. Bu çok mühimdir;
  Bilhassa dikkatinizi çekerim. Tehdit esasına dayanan ahlak, bir fazilet olmadıktan başka itimada da layik değildir.
  Mustafa Kemal Atatürk

  Gerçekte dinleri konusunda halkın hiçbir fikri yoktur; Din dediği şey, bilinmeyen inanç dizgelerine ve gizle karışık amallara kör bağlılıktan başka bir şey değildir. Tarih bize öğretir ki, bütün dinler milletlerin cehaletlerinin yardımıyla, utamaksızın Tanrı tarafından gönderildiğini söyleyen adamlar tarafından tesis olunmuştur. Tüm denemlerde toplumun kutsallaştırdığı boş düşüncelerden tehlikesizce sıyrılmak imkansızdır.
  Mustafa Kemal Atatürk

  Benim bir dinim yok ve bazen bütün dinlerin denizin dibini baylamasını istiyorum.
  Hükümetini ayakta tutmak için idin kullanmaya gerek duyanlar zayıf yöneticilerdir. Adeta halkı bir kapana kıstırırlar. Benim halkım demokrasi ilkelerini gerçeğin emirlerini ve bilimin öğretilerini öğrenecektir. Batıl inançlardan vazgeçmelidir. İsteyen istediği gibi ibadet edebilir. Herkes kendi vicdanının sesini dinler. Ama bu davranış ne sağduyulu mantıkla çelişmeli ne de başkalarının özgürlüğüne karşı çıkmasına yol açmalıdır.
  Mustafa Kemal Atatürk
  1926 Andrew Mango, Atatürk Syf.447

  “Düşündürücü Sözler” için 6 cevap

  1. abc dedi ki:

   elinize sağlık

  2. gudret dedi ki:

   Lutfen alttaki bilim adamalarinin din hakkinda yazdiklarini kaldirin…

  3. gudret dedi ki:

   Bunlar dusundurucu degil, yoldan cikartici!

  4. Sacma dedi ki:

   Allahin varligina ve birligine inanmiyorsaniz allah hidayet versin diyelim… ama sizin inanmamaniz saygisizlik yapma hakkini size vermez.
   Allah hepinize hidayet versin.

  5. Ahmet ÖZGÜN dedi ki:

   Bu anonim sözleri yazan embesil bile kazara iki güzel kelam ettiğinde bile alkış, anlaşılma, farkedilme ve saygı bekliyorken mikro alemden makro alemlere kadar mükemmel ve uyumlu her şeyi yaratan Allah(cc) ı görmemek veya onu küçümsemek tesadüfleri bilim kabul etmek nasıl bir ahmaklıksa. Kendi sözleriyle bile kendilerini yalanlıyorlar. Bazıları gerçek dini tanıyamadan gitmiş yazık olmuş. Bazıları bilinçli kafir siyonistlerin tetikçisi bazıları da bunların kuyruğuna takılmış ahmakçıklar… Bunlara desem ki bu yazdıklarımı ben yazmadım milyarlarca olasılık bir araya geldi bu yazı kendiliğinden ortaya çıktı kıçlarıyla gülerler ama bu kadar mükemmel uyumumu olan evreni, katriyonlarca belki daha fazla olasılıkla rastgele oluştuğuna inanıyorlar. Hangisi akıllıca? Katıldığım tek nokta hangi din hangi inanç? İnsanları iyiliğe güzelliğe götürmeyen, düşündürmeyen din yanlıştır. Vesselam.

  6. Ahmet ÖZGÜN dedi ki:

   Ben ateist olsam son dinden başlardım sorgulamaya. Çünkü eğer bu kadar inanç sistemi varsa mutlaka bozulmalar vardır ve bir yaratıcı varsa ve bu kadar varlığı yaratıp besliyorsa onlara kendini sürekli doğru şekilde anlatmak için yeni şanslar yanıyordur. En doğru şekil son gönderdiği olmalı diye düşünürdüm. Sorgulamaya ordan başlardım. Tabi ki tarafsız ,art niyetsiz ve şüpheyle…

  Bir Cevap Yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir